Thông tư ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử
Quay lại Bản in Yahoo

Ngày 15/12/2016 Bộ Khoa học và Công nghệ có ban hành thông tư số 21/2016/TT-BKHCN về việc sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN. Điểm thay đổi chính tại thông tư này là điều chỉnh phạm vi áp dụng với dây và cáp điện. Theo yêu cầu tại thông tư này dây cáp điện có điện áp từ 50 V đến 1000 V phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và chứng nhận hợp quy.
Tiêu chuẩn áp dụng phải bao gồm tối thiểu một số chỉ tiêu cơ bản:

-        - Điện trở một chiều của ruột dẫn

-       - Chiều dầy vỏ bọc và chiều dầy cách điện

-       - Điện trở cách điện

-       - Độ bền điện áp

-       - Thử kéo trước và sau lão hóa của cách điện và vỏ bọc

 Thông tư này có hiệu lực từ 01/02/2017 và kể từ ngày 01/08/2018 các sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng của sửa đổi này khi lưu thông trên thị trường phải thực hiện quy định này.

Chi tiết Thông tư xem Tại đây

Tin bài: Phòng Hỗ trợ Phát  triển Dịch vụ - QUACERT

Cập nhật: 21/01/2017
Lượt xem: 2079
Lên trên