Cùng nhau định hướng năng suất tương lai Là thông điệp của Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á tại Hội nghị Ban Điều hành APO năm 2017 được tổ chức tại nước Cộng hòa hồi giáo Iran từ ngày 10-12/4/2017. Đây là cuộc họp cấp cao nhất của APO được tổ chức hằng năm với sự tham gia củaTổng Thư ký APO, các Giám đốc APO và các cố vấn có liên quan từ các quốc gia/nền kinh tế thành viên. Chi tiết