Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)
Quay lại Bản in Yahoo

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT)

Sáng ngày 06/01/2017, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 với sự tham dự của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng cục trưởng – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
                  
 Đ/c Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục Trưởng – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Quân – Phó giám đốc Trung tâm đã có báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Trong năm 2016, Trung tâm đã chủ động triển khai và thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản Quy phạm Pháp luật và văn bản quản lý điều hành. Về mặt công tác chuyên môn đã thực hiện tốt 4 công việc gồm Tổ chức cán bộ, Tài chính, Chuyên môn nghiệp vụ, công tác khác.
                   

                     
Đ/c Trần Quốc Quân – Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo tổng kết công tác 2016 và phương hướng 2017


                   

Đ/c Trần Quốc Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo tổng kết công đoàn công tác 2016 và phương hướng 2017


Trung tâm đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Cụ thể: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu từ các dịch vụ chứng nhận và dịch vụ kỹ thuật khác (tăng khoảng 10% so với số thực hiện năm 2016). Duy trì các công nhận quốc tế cho 7 chương trình chứng nhận (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001, sản phẩm hợp chuẩn, OHSAS 18001). Đầu tư cơ sở hạ tầng của trụ sở văn phòng làm việc thông qua góp vốn vào tòa nhà liên cơ của Tổng cục. Tích cực triển khai có hiệu quả những mục đã được chỉ định, mở rộng năng lực chứng nhận hợp quytheo chỉ chỉ định của các Bộ, ngành. Đẩy mạnh công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu theo ủy quyền của Cục chăn nuôi. Tham gia vào việc triển khai cổng thông tin thủ tục hải quan một cửa trực tuyến giúp giảm thời gian làm thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt dự án đầu tư tăng cường năng lực trang thiết bị thử nghiệm/cơ sở hạ tầng cho phòng thử nghiệm; mở rộng năng lực thí nghiệm cho pin, lĩnh vực khác. Triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả các nhiệm vụ cấp Nhà nước mà Trung tâm được giao. Đẩy mạnh các dịch vụ đào tạo và nâng cao hiệu quả áp dụng các hệ thống quản lý, cải tiến chất lượng sản phẩm, áp dụng các công cụ năng suất chất lượng nhằm  hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng sản phẩm mới, mở rộng những lĩnh vực mới làm cơ sở cho sự phát triển trong tương lai của QUACERT. Đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác song phương với các nước đã ký MOU.

                      Đoàn chủ tịch lắng nghe ý kiến đóng góp của các Vụ trong Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Nam Hải – Phó tổng cục trưởng đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả tốt năm 2016 của Trung tâm. Đánh giá cao vai trò của Trung tâm trong việc đóng góp ý kiến VBQPPL.

                     

Đ/c Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục trưởng – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Phạm Lê Cường – Giám đốc Trung tâm đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát biểu định hướng chiến lược trong tương lai của QUACERT, trong đó nhấn mạnh vào tinh thần và văn hóa QUACERT, mong muốn mọi người tiếp tục sáng tạo hơn, hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn

                    
Đ/c Phạm Lê Cường – Giám đốc Trung tâm phát biểu

Một số hình ảnh lưu niệm sau hội nghị:


                    
Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chụp ảnh lưu niệm với toàn thể cán bộ trong Trung tâm
                     
                                     Toàn thể cán bộ trong Trung tâm


Tin bài phòng Hỗ trợ phát triển dịch vụ.


Cập nhật: 12/01/2017
Lượt xem: 2003
Lên trên