Tiêu chuẩn đánh giá thành phố thông minh trong tương lai Thành phố thông minh là sự tích hợp có hiệu quả các hệ thống vật lý, kỹ thuật số và con người trong việc xây dựng một môi trường để duy trì tính bền vững, thịnh vượng và đem lại tương lai cho các công dân của nó. Ông Phạm Quốc Bình - Chuyên gia đánh chất lượng QUACERT cho biết. Chi tiết