Cùng với nền kinh tế phát triển, các mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi chuyên nghiệp cũng ngày càng hoàn hiện. Để phục vụ sản xuất, các doanh nghiệp cũng cần một lượng nguyên liệu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi khá lớn mà các doanh nghiệp trong nước chưa thể đáp ứng được. 

QCVN 01-78:2011/BNNPTNT và sự kiểm soát bằng các hàng rào kỹ thuật của Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính là một giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập vào Việt Nam, tránh nhập ồ ạt các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có chất lượng thấp. 

Tuân thủ đúng các yêu cầu của Pháp luật, đảm bảo chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường là trách nhiệm của các Doanh nghiệp và xa hơn, chính là đảm bảo cho người dân Việt Nam được hưởng những sản phẩm có nguồn gốc chất lượng tốt, đảm bảo chuỗi an toàn thực phẩm theo nguyên tắc  “từ nông trại đến bàn ăn”
Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm mà vật nuôi ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến, bảo quản, bao gồm: nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hay thức ăn đơn, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi, premix, hoạt chất và chất mang.

Nhu cầu về một nguồn thức ăn đảm bảo dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm ngay từ đầu của chuỗi thức ăn, ngày 4/4/2017, chính phủ đã ban hành nghị định số 39/2017/NĐ-CP về Quản lý thức ăn chăn nuoi, thuỷ sản, sửa đổi nghị định số 08/2010/NĐ-CP. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-78:2011/BNNPTNT – Thức ăn chăn nuôi – Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi quy định các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép đối với thức ăn chăn nuôi (bao gồm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh) áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu và kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.

Cục chăn nuôi ban hành quyết định số 449/QĐ-CN-TACN ngày 27/04/2017 chỉ định cho QUACERT tiếp tục thực hiện công tác chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi phù hợp quy chuẩn. Tiếp đó, Cục chăn nuôi ban hành quyết định số 494/QĐ-CN-TACN ngày 05/5/2017 chỉ định cho QUACERT tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra và xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu