LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 8,9,10/2018 CỦA QUACERT TẠI...
LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 8,9,10/2018 CỦA QUACERT TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH. Chi tiết
Thư mời tham dự các khóa học của QUACERT tháng 7-8-9/2018...
Để giúp các doanh nghiệp và các đơn vị, căn cứ vào kế hoạch đào tạo của QUACERT, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) tổ chức khóa đào tạo. Chi tiết
Thư mời tham dự các khóa học tại QUACERT tháng 7-8-9/2018
Thư mời tham dự các khóa học “Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ về Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” ngày 5-6-7/07/2018;  “Nghiệp vụ thư ký Hệ thống quản lý Chất... Chi tiết
Thư mời tham dự khóa học "Nhận thức & Đánh giá viên nội bộ...
Với mục tiêu giúp Quý khách hàng duy trì, cải tiến & tăng khả năng áp dụng Hệ thống QLCL  cũng như tính hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Trung tâm Chứng... Chi tiết
Thư mời tham dự khóa học: Nhận thức chung về Hệ thống quản...
THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA HỌC:  Nhận thức chung về Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 và 12 bước chuyển đổi, áp dụng thành công tại tổ chức, doanh nghiệp ngày 28,29 tháng 6 nam 2018 Chi tiết
THƯ MỜI ĐÀO TẠO LỚP CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG...
Để mở rộng mạng lưới chuyên gia đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các doanh nghiệp và đơn vị liên quan, căn cứ vào kế hoạch đào tạo chuyên gia đánh giá của QUACERT, Trung... Chi tiết