LỊCH ĐÀO TẠO LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 1,2,3/2019 CỦA...
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: Tel.: 024.37561025 - 37565483; Fax: 024.37563188. Ms Bích Ngọc: 0974.937.947/ E: ngockb@quacert.gov.vn. Ms Thu Hằng: 0919.618.681 / E: hang.pt@quacert.gov.vn. Ms... Chi tiết
Thư mời tham dự khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO...
Liên hệ đăng ký khóa học: Tel.: 024.37561025 - 37565483; Fax: 024.37563188Mrs Phùng Thu Hằng: 0919.618.681 / E: hangpt@quacert.gov.vn; Ms Kiều Bích Ngọc: 0974.937.947 / E: ngockb@quacert... Chi tiết
LỊCH ĐÀO TẠO LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 11,12/2018 và...
LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 11,12/2018 và 01/2019 CỦA QUACERT TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH.
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: Tel.: 024.37561025 - 37565483; Fax: 024.37563188
Chi tiết
LỊCH ĐÀO TẠO LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 10,11,12/2018...
LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 10,11,12/2018 CỦA QUACERT TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH.LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: Tel.: 024.37561025 - 37565483; Fax: 024.37563188
Chi tiết
Thư mời tham gia khóa đào tạo "Nhận thức và Đánh giá viên...
Thư mời tham gia khóa đào tạo "Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ/ Đánh giá viên trưởng Nông nghiệp Hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041"
Chi tiết
LỊCH ĐÀO TẠO LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 9,10,11/2018...
LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC THÁNG 9,10,11/2018 CỦA QUACERT TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH.LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: Tel.: 024.37561025 - 37565483; Fax: 024.37563188 Chi tiết