Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) tiếp tục được chỉ định là tổ chức Nhà nước chứng nhận về sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất khẩu, nhập khẩu
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 05/05/2017 Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định số 494/QĐ-CN-TĂCN về việc chỉ định tiếp tục Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) là tổ chức Nhà nước chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, Cục Chăn nuôi chỉ định Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) theo nội dung sau:

1. Đối với thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu, đã có quy chuẩn kỹ thuật: tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng, thực hiện kiểm tra và xác nhận chất lượng theo quy định hiện hành.

2. Đối với thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu, chưa có quy chuẩn kỹ thuật: thực hiện kiểm tra và xác nhận chất lượng theo yêu cầu của Cục Chăn nuôi.

3. Đối với thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu: tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng, thực hiện kiểm tra và xác nhận chất lượng theo đề nghị của tổ chức, cá nhân xuất khẩu hoặc đối tác nhập khẩu

Xem chi tiết Quyết định tại đâyCập nhật: 05/05/2017
Lượt xem: 1809
Lên trên