THƯ MỜI ĐÀO TẠO LỚP NHẬN THỨC CHUNG VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 9000, ISO 14000
Quay lại Bản in Yahoo
Để giúp cung cấp những kiến thức chung và ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 tại các doanh nghiệp và đơn vị, căn cứ vào kế hoạch đào tạo của QUACERT, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) tổ chức hai khóa đào tạo tháng 12/2017.

KHÓA 1:

NHẬN THỨC CHUNG VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 NGÀY 18, SÁNG 19/12/2017.

KHÓA 2:

NHẬN THỨC CHUNG VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2015 CHIỀU 19, NGÀY 20/12/2017.File đăng kí khóa học Tại đây


Cập nhật: 05/12/2017
Lượt xem: 261
Lên trên