Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm pin của QUACERT
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 22/06/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1002/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng thử nghiệm Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng với phạm vi: Pin lithium cho thiết bị cầm tay.Chi tiết Quyết định xem tại đây

Tin bài: Phòng Hỗ trợ PTDV.

Cập nhật: 28/06/2017
Lượt xem: 5828
Lên trên