Phòng thử nghiệm hoá sinh của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) tiếp tục được công nhận VILAS
Quay lại Bản in Yahoo
Ngày 10/04/2017 Văn phòng Công nhận Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 180.2017/QĐ-VPCNCL về việc tiếp tục công nhận phòng thử nghiệm hóa sinh của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) mang số hiệu VILAS 710.

Theo đó, Văn phòng Công  nhận Chất lượng chỉ định cho phòng thử nghiệm hóa sinh của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) được thử  117 phép thử thuộc lĩnh vực hóa và 17 phép thử thuộc lĩnh vực sinh có hiệu lực đến ngày 09/01/2020.

Xem chi tiết Quyết định tại đây


Cập nhật: 08/05/2017
Lượt xem: 6393
Lên trên