Mô hình đô thị thông minh và sự cần thiết xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia trong định hướng phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam
Quay lại Bản in Yahoo
Dự án: “Xây dựng mạng lưới chia sẻ thông tin về tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp trong định hướng xây dựng phát triển đô thị thông minh (smart city) của các thành viên APEC” do Trung tâm QUACERT chủ trì cùng với Vụ Tiêu chuẩn (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã được Ủy ban APEC chính thức phê duyệt. Đây là 1 trong 31 dự án mà APEC phê duyệt lần này trên tổng số 174 đề xuất từ các nền kinh tế APEC và cũng là dự án duy nhất của Bộ KHCN được phê duyệt và sẽ được bắt đầu thực hiện từ tháng 8 năm 2017 tại hội nghị SCSC2/ SOM3 của APEC ở Tp. Hồ Chí Minh.

 Để hiểu rõ hơn về Đô thị thông minh, chúng tôi trân trọng chia sẻ bài viết “Mô hình Đô thị thông minh và sự cần thiết xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia trong định hướng phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam” của các tác giả Hà Minh Hiệp, Nguyễn Văn Khôi, Phạm Lê Cường – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KHCN). Bài viết được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 5 năm 2017.
Chi tiết bài viết
Cập nhật: 18/05/2017
Lượt xem: 6175
Lên trên