Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc; Trưởng phòng Phòng Tổ chức Hành chính Trung tâm Chứng nhận Phù hợp.
Quay lại Bản in Yahoo
Vào ngày 2/10/2019, tại Trung tâm Chứng nhận Phù hợp đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Dũng, ông Trần Quốc Quân giữ chức vụ Phó Giám đốc QUACERT và Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hà giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổ chức Hành chính.

Theo quyết định số 2101/QĐ-TĐC ngày 30/09/2019, ông Trần Quốc Dũng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT kể từ ngày 26/08/2019. Quyết định số 2104/QĐ-TĐC ngày 30/09/2019, ông Trần Quốc Quân giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT kể từ ngày 26/08/2019. Quyết định số 46091/QĐ-QUACERT ngày 26/09/2019, bà Trần Thị Thu Hà giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổ chức Hành chính Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT kể từ ngày 24/10/2019

Tham dự buổi lễ tại Trung tâm QUACERT có ông Phạm Lê Cường - Giám đốc QUACERT cùng toàn thể các cán bộ trong Trung tâm Chứng nhận Phù hợp.Tại buổi lễ, ông Phạm Lê Cường đã tặng hoa chúc mừng cũng như giao nhiệm vụ cho ông Trần Quốc Dũng, Trần Quốc Quân và bà Trần Thị Thu Hà trên cương vị mới.

Dưới đây là hình ảnh tại buổi lễ:
Ông Phạm Lê Cường tặng hoa cho ông Trần Quốc Dũng, ông Trần Quốc Quân.Ông Phạm Lê Cường trao quyết định cho bà Trần Thị Thu HàÔng Phạm Lê Cường - Giám đốc QUACERT giao nhiệm vụ cho ông Trần Quốc Dũng, Trần Quốc Quân và bà Trần Thị Thu Hà trên cương vị mới.Ông Trần Quốc Dũng phát biểu nhận nhiệm vụBà Trần Thị Thu Hà phát biểu nhận nhiệm vụToàn cảnh buổi lễ

Tin bài: QUACERT
Cập nhật: 03/10/2019
Lượt xem: 142
Lên trên