IAF tiếp tục ra thông báo quan trọng về thời hạn chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001
Quay lại Bản in Yahoo

Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF) vừa ra thông báo quan trọng về việc chuyển đổi phiên bản tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001.
Thời hạn 3 năm chuyển đổi sang phiên bản tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 sắp kết thúc.

Theo đó, kể từ ngày  15/3/2018, các tổ chức đánh giá sự phù hợp phải tiến hành tất các các cuộc đánh giá (bao gồm: đánh giá chứng nhận lần đâu, đánh giá giám sát và đánh giá chứng nhận lại) theo phiên bản mới - ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

Quyết định này thể hiện nỗ lực liên tục của IAF, các tổ chức công nhận viên, các thành viên liên quan và các tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận trong việc khuyến khích các tổ chức mong muốn nâng cấp các tiêu chuẩn hệ thống quản lý hàng đầu thế giới. 

Tất cả các tổ chức mong muốn chuyển đổi sang phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 cần sớm liên hệ với tổ chức đánh giá sự phù hợp của mình để tiến hành hoạt động đánh giá theo phiên bản tiêu chuẩn mới. 

Như đã đề cập trong Thông cáo chung của ISO/IAF ngày 15/9/2017 đánh dấu mốc còn 1 năm là hết thời hạn chuyển đổi, phiên bản mới 2015 của cả hai tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 đều là những bước tiến lớn rất logic so với các phiên bản trước đây, đáp ứng yêu cầu cả hiện tại và tương lai của các tổ chức. 

ISO 9001:2015 nhấn mạnh sự tham gia của lãnh đạo vào hệ thống quản lý chất lượng, đưa vào nội dung tư duy dựa trên rủi ro và gắn chính sách, mục tiêu chất lượng vào các chiến lược của tổ chức. Trong khi những thay đổi chính trong ISO 14001:2015 tập trung vào những vấn đề cốt lõi là bảo vệ môi trường, cải thiện kết quả hoạt động môi trường, tư duy về vòng đời sản phẩm và vai trò của lãnh đạo.

Thông báo nhấn mạnh rằng việc không hoàn thành việc chứng nhận chuyển đổi trong thời hạn đồng nghĩa với việc các giấy chứng nhận sẽ không còn hiệu lực. Điều này có thể ảnh hưởng tới việc cung cấp sản phẩm ra thị trường. 


Cập nhật: 21/11/2017
Lượt xem: 77
Lên trên