Góp ý cho phiên bản dự thảo cuối cùng của ISO 45001 về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Quay lại Bản in Yahoo

Hàng ngày, hàng ngàn người bị mất do tai nạn lao động hoặc bệnh tật gây tử vong liên quan đến hoạt động tại nơi làm việc. Đây là những cái chết có thể và cần phải được ngăn chặn, và phải thực hiện ngay trong tương lai gần. Một tiêu chuẩn mới đang được phát triển nhằm giúp các tổ chức kiểm soát được vấn đề này, và bây giờ tiêu chuẩn này đang đến giai đoạn cuối để ban hành rộng rãi.Tiêu chuẩn ISO 45001- Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, sẽ giúp các tổ chức cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động và những người có liên quan, ngăn ngừa tử vong, thương tích liên quan đến nghề nghiệp và sức khoẻ yếu kém cũng như liên tục cải thiện sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn (OH & S). Tiêu chuẩn này mới ban hành Bản dự thảo cuối cùng của tiêu chuẩn quốc tế (Final Draft International Standard- FDIS, gọi là FDIS 45001) (30/11/2017), theo đó các bên quan tâm còn một lần nữa gửi phản hồi, góp ý về dự thảo trước khi công bố bản tiêu chuẩn chính thức, dự kiến vào tháng 3 năm 2018.

Như đã phân tích trong các bài viết trước, theo ước tính mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), mỗi ngày có hơn 6.300 người thiệt mạng vì các hoạt động liên quan đến công việc (hơn 2,3 triệu người một năm), và hơn 300 triệu vụ tai nạn xảy ra trong công việc hàng năm. Gánh nặng cho người sử dụng lao động và người lao động là rất lớn, dẫn đến tổn thất cho nền kinh tế rộng lớn hơn do người lao động nghỉ hưu sớm, sự vắng mặt của nhân viên và tăng phí bảo hiểm.Trong tương lai, Tiêu chuẩn ISO 45001 có thể áp dụng ở tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và trong tất cả các ngành nhằm giảm số lượng khủng khiếp này. Nó sẽ là tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, tạo cho các tổ chức một khuôn khổ được chấp nhận rộng rãi để cải thiện sức khoẻ và an toàn của nhân viên, giảm rủi ro trong môi trường làm việc và tạo điều kiện sức khỏe việc làm và an toàn hơn.

Tiêu chuẩn ISO 45001 sắp tới sẽ cùng chung cách tiếp cận của các hệ thống quản lý khác của ISO như ISO 14001 (môi trường) và ISO 9001 (chất lượng). Nó cũng sẽ tính đến các tiêu chuẩn quốc tế khác trong lĩnh vực này bao gồm OHSAS 18001, Hướng dẫn của ILO-OSH, các tiêu chuẩn quốc gia khác nhau và các tiêu chuẩn và công ước quốc tế của ILO về lao động.

Theo ông David Smith, Chủ tịch của ISO / PC 283, ủy ban dự án phát triển tiêu chuẩn này, cho biết việc kết hợp ISO 45001 với bộ tiêu chuẩn quản lý hệ thống ISO (Management System Standard) sẽ là một sự bổ sung đáng hoan nghênh: "Giờ đây chúng ta có một tiêu chuẩn quốc tế về OH & S, phù hợp với các tiêu chuẩn khác như ISO 9001, ISO 14001 và ISO / IEC 27001, giúp các tổ chức quản lý rủi ro chính như là một phần của quá trình kinh doanh”
Trong thời gian tới đây, khi tiêu chuẩn chính thức được ban hành, QUACERT sẽ thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho việc đánh giá, chuyển đổi cho các doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận cũng như các doanh nghiệp mới có nhu cầu chứng nhận theo tiêu chuẩn này.

Trần Anh Tuấn- Phòng R & D, Trung tâm QUACERT
Cập nhật: 07/12/2017
Lượt xem: 100
Lên trên