Mời thầu

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) kính mời các đơn vị có chức năng cung cấp báo giá văn phòng phẩm chi tiết tại đây
Báo giá được gửi bằng đường bưu điện tới Trung tâm theo địa chỉ:
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT
8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: (04) 3756 1025
Trên phong bì ghi rõ “Báo giá văn phòng phẩm”. Thời hạn gửi báo giá: hết ngày 07/04/2017.